ارسنیک

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ارسنیک

این کیت برای اندازه گیری ارسنیک آبهای طبیعی، صنعتی یا آبهای آلوده به پسابهای آبکاری توصیه می شود.

شماره فنی

V-902

روش آزمون

رنگ سنجی

دامنه اندازه گیری

0-80 ppbµs

مقدار نمونه

10 ml

حد تشخیص

0-10-20-60-80 ppbµs

 
محتوای بیشتر در این بخش: « ازن PH پودری »