ازن

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

ازن

این کیت برای اندازه گیری ازن باقیمانده آبهای آشامیدنی و استخر استفاده می شود.

شماره فنی

V-801

روش آزمون

رنگ سنجی

دامنه اندازه گیری

0.2-2 mg/l O3

مقدار نمونه

10 ml

حد تشخیص

0.2-0.5-1-1.5-2 mg/l O3

 
محتوای بیشتر در این بخش: « اسیدیته ارسنیک »