اسیدیته

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اسیدیته  

کاربرد کیت سنجش اسیدیته H+برای اسیدهای آزاد در آب بر مبنای ظرفیت کمی املاح آب برای واکنش با یک باز قوی تا رسیدن به PHمشخص تعریف می شوند . به وسیله کیت سنجش اسیدیته ، اسیدهای آزاد آب ، نسبت به فنل فتالئین (PH=8/3)و متیل اورانژ(PH=4/3)اندازه گیری می شوند .

 

شماره فنی

V-200

V-205

روش آزمون

تیتراسیون

تیتراسیون

دامنه اندازه گیری

10-1000 mg/l CaCO3

100-10000 mg/l CaCO3

مقدار نمونه

10 ml

10 ml

حد تشخیص

10 mg/1 CaCO3

100 mg/1 CaCO3

 
محتوای بیشتر در این بخش: « اکسیژن ازن »