اکسیژن

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اکسیژن

اندازه گیری مقدار اکسیژن مقدار محلول (Do)در آب یک سنجش مهم و تعیین کننده در بررسی آلودگی آب ها و کنترل فرآیند تصفیه آب و فاضلاب می باشد . اکسیژن محلول در آب به نحو موثری خوردگی تجهیزات صنعتی را افزایش می دهد . میزان اکسیژن محلول در آب و فاضلاب بستگی به فعالیتهای شیمیایی ، بیوشیمایی و فیزیکی محیط آبی دارد . با استفاده از کیت اکسیژن محلول ، غلظت اکسیژن محلول در آب اندازه گیری می شود .

 

شماره فنی

V-435

روش آزمون

تیتراسیون

دامنه اندازه گیری

1-10mg/l O2

مقدار نمونه

10 ml

حد تشخیص

1 mg/l O2

 
محتوای بیشتر در این بخش: « آهن اسیدیته »