آهن

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

آهن

این کیت برای اندازه گیری آهن محلول آب توصیه می شود

شماره فنی

V-601

روش آزمون

رنگ سنجی

دامنه اندازه گیری

0.2-1 mg/l Fe2+

مقدار نمونه

10 ml

حد تشخیص

0.2 - 0.4 - 0.6- 0.8 - 1

 
محتوای بیشتر در این بخش: « پی اچ محلول اکسیژن »