دی اکسید کربن

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

دی اکسید کربن

کیت اندازه گیری گاز دی اکسید برای اندازه گیری مقدار دی اکسید کربن آزاد در آب توصیه می شوند.

شماره فنی

V-190

V-191

V-195

V-197

روش آزمون

تیتراسیون

تیتراسیون

تیتراسیون

تیتراسیون

دامنه اندازه گیری

1-100 mg/1 CO2

2-100 mg/1 CO2

5-200 mg/1 CO2

10-500 mg/1 CO2

مقدار نمونه

10 ml

10 ml

10 ml

10 ml

حد تشخیص

1 mg/1 CO2

2 mg/1 CO2

5 mg/1 CO2

10 mg/l CO2

 
محتوای بیشتر در این بخش: « سختی کل پی اچ محلول »