سختی کل

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

سختی کل

سختی کل شامل مجموع یونهای کلسیم و منیزیم می باشد.

شماره فنی

V-210

V-212

V-215

کاربرد

سنجش سختی آب خام

سنجش سختی آب تصفیه شده

مجموع سختی آبهای قلیایی (دیگ بخار، برج خنک کننده)

روش آزمون

تیتراسیون

تیتراسیون

تیتراسیون

دامنه اندازه گیری

17.1-1000 mg/1 CaCO3

2-100 mg/1 CaCO3

17.1-1000 mg/1 CaCO3

مقدار نمونه

10 ml

10 ml

10 ml

حد تشخیص

17.1 mg/1 CaCO3

2 mg/1 CaCO3

17.1 mg/1 CaCO3

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « فسفات_1 دی اکسید کربن »