فسفات

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

فسفات


این کیت برای اندازه گیری مقدار فسفات محلول در آبهای منبع تغذیه و دیگ بخار توصیه می شود.

شماره فنی

V-371

V-372

روش آزمون

رنگ سنجی (Hi-rang)

رنگ سنجی (Low-rang)

دامنه اندازه گیری

5-25 mg/l PO43-

0.4-1.8 mg/l PO43-

مقدار نمونه

10 ml

10 ml

حد تشخیص

5-10-15-20-25 mg/l PO43-

0.4-0.6-0.8-1.2-1.8 mg/l PO43-

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « قلائیت سیلیس »