کلر وپی اچ ارتو

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کلر وپی اچ ارتو

این کیتها برای کنترل بهداشت عمومی و فردی لازم است پی . اچ و کلر به طور روزانه کنترل شود . با ستفاده از کیتهای زیر می توان مقدار پی . اچ و کلر آزاد آبهای خام و تصفیه شده را اندازه گیری کرد.

شماره فنی

V-440

V-441

روش آزمون

رنگ سنجی کلر با معرف اورتوتولیدن

رنگ سنجی کلر با معرف اورتوتولیدن

دامنه اندازه گیری

0.2-2 mg/l Cl2

6.8-8.2 PH

0.2-2 mg/l Cl2

مقدار نمونه

10 ml

10 ml

حد تشخیص

0.2-0.4-0.6-1-2 mg/l Cl2

6.8-7.2-7.6-7.8-8.2 PH

0.2-0.4-0.6-1-2 mg/l Cl2

 
محتوای بیشتر در این بخش: « کلر دی پی دی پودری کلر ارتو »