کلرید

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کلرید

کیت های کلرید برای اندازه گیری مقدار کلرید آب ، توصیه می شوند .

شماره فنی

V-330

V-331

V-332

V-335

V-337

کاربرد

آب خام و تصفیه شده

آب خام و تصفیه شده

آبهای شور

آبهای قلیائی

آبهای قلیائی و شور

روش آزمون

تیتراسیون

تیتراسیون

تیتراسیون

تیتراسیون

تیتراسیون

دامنه اندازه گیری

2.5-50 mg/l Cl-

10-1000 mg/l Cl-

100-10000 mg/l Cl-

10-1000 mg/l Cl-

100-10000 mg/l Cl-

مقدار نمونه

10 ml

10 ml

10 ml

10 ml

10 ml

حد تشخیص

2.5 mg/l Cl-

10 mg/l Cl-

100 mg/l Cl-

10 mg/l Cl-

100 mg/l Cl-

  

محتوای بیشتر در این بخش: « کلسیم کلر دی پی دی قرصی »