کلسیم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کلسیم

کلسیم برای اندازه گیری مقدار کلسیم آبهای خام و تصفیه شده توصیه می شوند.

شماره فنی

V-220

V-222

کاربرد

سنجش کلسیم آب خام

سنجش کلسیم آب تصفیه شده

روش آزمون

تیتراسیون

تیتراسیون

دامنه اندازه گیری

17.1-1000 mg/1 CaCO3

2-100 mg/1 CaCO3

مقدار نمونه

10 ml

10 ml

حد تشخیص

17.1 mg/1 CaCO3

2 mg/1 CaCO3

 
محتوای بیشتر در این بخش: « منگز کلرید »