منگز

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

منگز

این کیت برای اندازه گیری منگنز محلول در آبهای خام و صنعتی توصیه می گردد.
شماره فنی V-901
روش آزمون رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری 0.2-1 mg/l MnO4-
مقدار نمونه 10 ml
حد تشخیص 0.2-0.4-0.6-0.8-1 mg/l MnO4-
 

محتوای بیشتر در این بخش: « منیزیم کلسیم »