نیترات

این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)

نیترات

این کیت برای اندازه گیری نیترات آبهای خام و صنعتی توصیه می گردد.

شماره فنی

V-501

روش آزمون

رنگ سنجی

دامنه اندازه گیری

0-25 mg/l NO3-

مقدار نمونه

10 ml

حد تشخیص

0-5-10-15-20-25 mg/l NO3-

 
محتوای بیشتر در این بخش: « نیتریت منیزیم »