نیتریت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نیتریت

نیتریتاین کیت برای اندازه گیری نیتریت آبهای خام و صنعتی توصیه می گردد.

شماره فنی

V-501

روش آزمون

رنگ سنجی

دامنه اندازه گیری

0.05-0.5 mg/l NO2-

مقدار نمونه

10 ml

حد تشخیص

0.05-0.1-0.2-0.3-0.5 mg/l NO2-

 
محتوای بیشتر در این بخش: « هیدرازیم نیترات »