V-8100

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

V-8100

ترکیبی از یک اسید آلی و یک فعالکننده سطحی غیر یونی با مقدار PHپایین که برای حذف نمکهای معدنی، ترکیبات فلزی، اکسید فلزات و فولینگهای کلوییدی معدنی از ممبران های دستگاه اسمز معکوس و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PH محلول: 5/4-3

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1


V-8200:

یک شوینده اسیدی برپایه ترکیب چند اسید و نیز فعال کننده و باز دارنده است که برای از بین بردن رسوبات معدنی، نمک های معدنی و اکسید فلزات از ممبران های دستگاه اسمز معکوس به کار می رود.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PH  محلول: کمتر از 2

دانسیته در دمای0C20: 1/1-1


:V-8300

ترکیبی چندگانه از مشتقات سولفیت و شلاته کننده ها که برای زدودن اسید و هیدروکسید فلزات آهن و منگنز از روی ممبران دستگاه اسمز معکوس به کار می رود و تا حدودی نیز بر رسوبات سولفات کلسیم، باریم و استرانسیم موثر است.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PH محلول:6-4

دانسیته در دمای0C20: 1/1-1


V-8400:

به طور ویژه برای حذف رسوبات سیلیکا از روی ممبران به کار برده می شود و در حذف رسوبات معدنی نیز اثر نسبتا خوبی دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PHمحلول:5-3

دانسیته در دمای0C20:1/1-1


:V-8500

ترکیبی قلیایی که برای پاک کردن رسوبات سولفات، سیلیکا و مواد آلی از ممبران های دستگاه (R.O) و سیستم های نانوفیلتراسیون به کار می رود.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PHمحلول: 13-11

دانسیته در دمای0C20: 1/1-1


V-8600:

ترکیبی است قلیایی که هم به عنوان دترجنت ممبران و هم برای از  بین بردن کلویید های معدنی، سیلیکا و مواد آلی و نیز تا حدودی رسوبات سولفات استفاده می گردد. همچنین بهترین پاک کننده جهت آلودگی های میکروبی و نیز فولینگ کلوئیدی مخلوط آلی و معدنی می باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ(کمی کدر)

PH محلول:13-11

دانسیته در دمای0C20: 1/1-1


V-8700:

ترکیبی قلیایی از شلاته کننده ها و فسفات ها بوده که به طور ویژه برای حذف رسوبات سولفاته به کار می رود و همچنین در از بین بردن مقادیر کم تا متوسط فولینگ های آلی و بیولوژیکی نقش موثری دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ( کمی کدر)

PHمحلول: 11-9

دانسیته در دمای0C20: 2/1–1


V-8800:

 یکی از مشکلات دستگاه اسمز معکوس ایجاد آلودگی میکروبی در ممبران ها و نیز اکسیداسیون سطح آن توسط مواد اکسید کننده در خاموشی های بلند مدت است. چنانچه بنا به دلایلی دستگاه اسمز معکوس بیش از 3 روز خاموش بماند می توان از این محصول به منظور جلوگیری از رشد باکتری ها و میکرو ارگانیزم ها در ممبران های آن و نیز حفظ ان در برابر مواد اکسید کننده استفاده نمود.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ یا زرد کم رنگ

PH محلول: 6-4

دانسیته در دمای0C20: 2/1 -1

 

محتوای بیشتر در این بخش: V-7100 »