کیت های آنالیز آب

منگنز

منگنز

منگنز موجود در آب فاکتور مهمی در ایجاد رنگ و طعم در آبهای آشامیدنی ، رسوب گذاری در سیستم های خنک کننده و کاهش راندمان در صنایع کاغذ سازی و چرم سازی می باشد با استفاده از این کیت می توان مقدار آن را در نمونه آبهای آشامیدنی و صنعتی اندازه گیری کرد.

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search