کیت های آنالیز آب

فسفات

فسفات

فسفات معمولا به طور گسترده ای در تصفیه آبهای دیگ بخار بکار می رود. کیت اندازه گیری فسفات شرکت شیمی صنعت واهب در دو مدل رنج پایین ( آبی مولیبدو فسفونیک ) و رنج بالا (مولیبدات وانا دات ) برای سنجش ارتوفسفات محلول در آب توصیه می شود .

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search