کیت های آنالیز آب

کیت اندازه گیری Cl & pH

کیت اندازه گیری Cl & pH

از این کیت می توان برای کنترل کلر و پی اچ در آب شور ، استخر ،  آکواریوم و ... استفاده کرد.

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search