خدمات

خدمات شرکت شیمی صنعتی واهب

1. مشاوره، طراحی، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه های آب، تاسیسات حرارتی و برودتی، واحدهای آب شیرین کن.

2.بررسی و خدمات مشاوره ای برای بهره برداری از سیستم های مذکور شامل :

- بررسی دلایل بروز اشکالات شیمیایی در سیستم ها و ارائه راه حل برای رفع آنها

3.تعمیر و تعویض لوله ها وشبکه های دیگ بخار

4.رسوب گیری دیگ های بخار و آب گرم

5.آنالیز شیمیائی رسوب های دیگ بخار

6.آنالیز کامل آب

7. مداوای آب های صنعتی و آشامیدنی

Search